طراحی همانند سایر فرآیندها دو مسیر پپیش روی شما است که با انتخاب یکی و طی گامها به موفقیت خواهید رسید و در دیگری متاسفانه عدم موفقیت در انتظار شما است. اما این دو راه چه مسیر هایی هستد؟

مراحلی که باید در روند یک طراحی موفق طی شود

 
 

1. درک مسئله:

ابتدا باید فکر کنیم که میخواهیم چه چیزی و به چه شکلی خلق کنیم.

2. فاز تحقیقات:

این مرحله بی اندازه مهم است چون اگر تحقیقات به درستی انجام نشود هیچ نتیجه ای حاصل نمیشود.

 
 
 

4. فاز ایده پردازی:

فاز ایده‌پردازی جایی است که تمام جوانب برای شما روشن می‌شود و شما نه فقط در خصوص مسئله، بلکه درباره‌ی راه‌حل آن نیز آگاهی پیدا می‌کنید.

 

5. فاز طراحی:

برای شروع این مرحله باید تمامی مراحل قبلی با دقت طی شده باشد.

 
 
 
 

6. فاز اجرا:

تمامی اجزا طراحی را اجرایی کنید از طرح و نقشه از پیش تعیین شده تبعیت کنید و از زمان بندی عقب نمانید.

 

7. فاز ارزیابی:

بعد از اجرا حتمأ این مرحله را اجرایی کنید. ارزیابی چندین مزیت دارد، اما بدیهی ترین مزیت آن جلوگیری از تکرار اشتباهات است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
ارسال نظر
captcha