جستجو طراحی سایت باشگاه مخاطبان

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
سامانه باشگاه مخاطبان
سامانه باشگاه مخاطبان

سامانه ای کاربردی با رویکرد جذب مشتری و مخاطب و ایجاد فضای برای تعامل یک مجموعه با مشتریان و مخاطبین خود و معرفی خدمات و فرهنگ سازی آن به نحوی سازنده و مفید و ارائه طرح های تشویق برای مشتریان و مخاطیین جهت استفاده از کالا و خدمات مجموعه مورد استفاده سازمانها نهادها موسسات باشگاه های ورزشی و بانک ها