بله! استفاده از ویدئو مارکتینگ می تواند یک نتیجه سئویی سریع را به شما برساند. نتیجه یک تحقیق در مورد سایت هایی که محتوا آنها دارای ویدئو است نشان داده است که حدود 60 درصد آنها در صفحات اول و رتبه های بالا قرار می گیرند. (با توجه به آنکه مطالب ادغام صفحات، ویدئوها، عکس ها و جکلات است) ارزش ویدئو در بالاترین جایگاه قرار می گیرد ولی به این معنا نیست که مابقی از اهمیت کمی برخوردارند. 
با توجه به آنکه ویدئوها از نظر کاربران جذاب تر بوده و در درگیر کردن ذهن کاربر با محتوا مناسب تاثیر بسزایی می گذارد، در نگاه گوگل نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. 
در نتیجه اگر ویدئویی در کیفیت محتوا تاثیر مثبتی داشته باشد، در زتبه بندی های مختلف از طرف گوگل لحاظ می شود.

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
ارسال نظر
captcha