سامانه ای تخصصی جهت برپای خبر گزاری با امکانات و ویژگی های متعدد

سامانه گردش خبر-نسخه خبر گزاری Tarnama Newspro
 
سامانه ای تخصصی جهت برپای خبر گزاری با امکانات و ویژگی های متعدد
 
برخی از امکانات سامانه 
 
߷ مدیریت سرویس ها نا محدود 
߷ مدیریت کاربران نا محدود
߷ مدیریت دسترسی 
߷ مدیریت تبلیغات 
߷ مدیریت نظرسنجی گزینه ای 
߷ نظرسنجی پرسش نامه ای 
߷ مدیریت پیوندها 
߷ مدیریت مشترکین
߷ مدیریت خبرنامه 
߷ مدیریت صفحات استاتیک 
߷ مدیریت منو ساز 
߷ گزارشات پایه 
߷ تحریریه خبر (ثبت ، انتشار ، ویرایش ، تعلیق و...)
߷ آرشیو پیشرفته فیلم ، عکس ، صوت و فایل 
߷ پیاده سازی انواع نمایه(قالب گرافیکی)
 
 
امکانات پیشرفته 
 
߷ تاریخچه خبر 
߷ ماژول پیامک 
߷ گزارشات پیشرفته مدیریتی 
߷ لاگ فعالیت کاربران 
߷ موتور پیشرفته گردش اخبار 
߷ آمار آنالیزی بازدید سایت 
߷ قالب سفارشی به تفکیک سرویس 
߷ مدیریت پرونده های ویژه 
߷ فیلد های سفارشی خبر و سفارشی سازی

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
ارسال نظر
captcha