جستجوی پیشرفته
عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
SEO

What is SEO? What is SEO's role in business? What duties does a SEO specialist have in your company? What are SEO's tools?Tarnamagostar's strategies in SEO.

امنیت وبسایت
امنیت وبسایت

تیم ما لیستی از اقدامات پیشنهادی را برای کاهش ضعف های امنیتی وبسایت شما را ارائه می دهد ، در حالی که قدرت ما در تست امنیت دستی است ، ما از اتوماسیون برای انجام آزمایش امنیتی سریعتر و بهینه سازی هزینه استفاده می کنیم. ما برای ارزیابی برنامه ها از استاندارد های تست امنیتی OWASP پیروی می کنیم