جستجو طراحی سایت پژوهشگاه

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
سامانه پرتال پژوهشی (پژوهشگاه مجازی)
سامانه پرتال پژوهشی (پژوهشگاه مجازی)

این سامانه با امکانات و ماژولهای تخصصی امر تحقیق و پژوهش جهت استفاده دانشگاهها ، موسسات علمی پژوهشی ، معاونت های پژوهشی نهاد ها و سازمان ها ، شرکتهای دانش بنیان ، پژوهشکده های مجازی و مجازی سازی کتابخانه های بزرگ و طراحی و تولید گردیده است.